Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Utylizacja azbestu

W tym tygodniu rozpoczęto unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Namysłów.

W wykazie nieruchomości objętych demontażem i utylizacją azbestu jest m.in. nieruchomość położona przy ulicy Pułaskiego 5, tj. budynek starego pawilonu sportowego.

Z budynku zostały usunięte ściany, które wykonane były z płyt azbestowo-cementowych falistych.

 

 

Wersja XML