Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Basen

 FILM PROMOCYJNY - PŁYWALNIA ODKRYTA 

 

Godziny otwarcia Pływalni Odkrytej:

10:00 - 20:00*

(ostatnie wejście o 19:00)

*w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych, godziny mogą ulec zmianie.

_____________________________________________________________________________

Uprzejmie informujemy, że ostatnie* wyniki badań jakości wody w naszym obiekcie, wykonywane przez firmę Eurofins OBiKŚ Polska Sp. z o.o. potwierdziły spełnienie wymagań sanitarnych określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. poz. 2016 z 2015 r.).

Brak opisu obrazka

Pływalnia Odkryta:

PDF33676_LB_2022_0046477_22_2022-06-21.pdf

PDF35154_LB_2022_0046476_22_2022-06-28.pdf

PDF35153_LB_2022_0046475_22_2022-06-28.pdf

PDF35152_LB_2022_0046474_22_2022-06-28.pdf

PDF35150_LB_2022_0046442_22_2022-06-28.pdf

PDF35151_LB_2022_0046443_22_2022-06-28.pdf

Wszystkie wyniki dostępne są przed budynkiem kasy na terenie pływalni.

 

*aktualizacja z dnia 28.06.2022 r.

 

ROCZNA OCENA JAKOŚCI WODY sezon letni '21:

PDFroczna ocena jw21.pdf

 

 

Wersja XML