Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Basen

 FILM PROMOCYJNY - PŁYWALNIA ODKRYTA 

_____________________________________________________________________________

 

 

 

 

Uprzejmie informujemy, że ostatnie* wyniki badań jakości wody w naszym obiekcie, wykonywane przez firmę Eurofins OBiKŚ Polska Sp. z o.o.

Brak opisu obrazka

Pływalnia Odkryta:

PDF36563_LB_2021_0040890_21_2021-08-24(1).pdf

PDF36564_LB_2021_0040891_21_2021-08-24.pdf

potwierdziły spełnienie wymagań sanitarnych określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. poz. 2016 z 2015 r.).

Wszystkie wyniki dostępne są w budynku kasy na terenie pływalni.

 

*aktualizacja z dnia 17.08.2021 r.

ROCZNA OCENA JAKOŚCI WODY:

PDFroczna ocena 2020.pdf

 

 

Wersja XML