Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Basen

 FILM PROMOCYJNY - PŁYWALNIA ODKRYTA 

 

Godziny otwarcia Pływalni Odkrytej:

10:00 - 20:00*

(ostatnie wejście o 19:00)

*w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych, godziny mogą ulec zmianie.

_____________________________________________________________________________

Uprzejmie informujemy, że ostatnie* wyniki badań jakości wody w naszym obiekcie, wykonywane przez firmę Eurofins OBiKŚ Polska Sp. z o.o. potwierdziły spełnienie wymagań sanitarnych określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. poz. 2016 z 2015 r.).

obiks.png

Pływalnia Odkryta:

PDF48513_LB_2022_0047063_22_2022-08-23.pdf (258,81KB)

PDF49806_LB_2022_0047061_22_2022-08-29.pdf (240,14KB)

PDF49807_LB_2022_0047062_22_2022-08-29.pdf (240,11KB)

PDF49808_LB_2022_0047065_22_2022-08-29.pdf (239,30KB)

PDF49809_LB_2022_0047066_22_2022-08-29.pdf (239,27KB)

 

Wszystkie wyniki dostępne są przed budynkiem kasy na terenie pływalni.

 

*aktualizacja z dnia 30.08.2022 r.

 

ROCZNA OCENA JAKOŚCI WODY sezon letni '21:

PDFroczna ocena jw21.pdf (1,77MB)

 

 

Wersja XML